Първото проучване върху серумните нива на Антимюлеров хормон (АМХ) при жени в различни възрастови групи на територията на Република България представиха д-р Явор Владимиров, медицински директор на Инвитро клиника „София“ и екипът специалисти, участващи в изследването. Този хормон е един от основните маркери за оценка на яйчниковия резерв, респективно яйчниковата възраст при жената.

Резултатите от проучването са получени въз основа на изследвания, направени при 28 016 български жени. Това проучване е най-голямото в процентно съотношение на изследвани случаи към общия брой население, сравненено с публикуваните до сега в научната литература за други етноси и държави. Анализът е уникален, защото данните ще дадат възможност да се идентифицират жени с намален яйчников резерв, които се нуждаят от допълнителна подкрепа за лечение на безплодие. Това проучване дава обективна картина за репродуктивния потенциал на българската популация.

Въз основа на анализа на резултатите могат да се направят обобщения и изводи за актуалното състояние и прогнози за репродуктивния капацитет на жените, живеещи в Република България. Събраните данни могат да дадат основна информация за разпространението на случаите с намален яйчников резерв при жени от българска етническа принадлежност. Резултатите от това изследване също ще помогнат за оформянето на обществени здравни програми за подобряване на ефективността на лечението на безплодие в България. Разработеният прогностичен статистически модел ще е полезен и за самите жени по отношение на разглеждането на техните репродуктивни планове, очакват изследователите.

Прогностичният статистически модел може да улесни приложението и на AMХ в клиничната практика, споделя д-р Явор Владимиров. Определянето на нивата на AMХ предоставя полезна информация, която клиницистите биха използвали за определяне на първоначалните дози за стимулация, прогнозиране на реакцията на яйчниците и постигане на бременност при лечение на безплодието чрез инвитро технологиите.