Медико-диагностична лаборатория „Бодимед“ – първата частна хормонална лаборатория, е основана през 1991 г. През годините се утвърди като лаборатория, в която вярват и лекари, и пациенти. С колектив от близо 200  професионалисти на най-високо ниво лабораторията е в състояние да посрещне нуждите на пациентите, като създава отлични условия на обслужване.

През 1999 г. „Бодимед“ е първата лаборатория в България, която започва съвместна дейност с лабораторията на д-р Limbach в Германия. Това дава възможност на пациентите да правят редки изследвания, които не се предлагат никъде другаде в страната.

МДЛ „Бодимед“ има богат опит в международни проекти, конгреси и клинични проучвания. От тях екипът черпи идеи и опит за непрекъснато развитие и оптимизация. „Бодимед“ е призната в цялата страна. Резултатите от изслудванията са валидни и в чужбина.

Сектори

Клинична лаборатория непрекъснато разширява палитрата на изследванията с нови методи и апаратура във всичките си сектори: биохимия, хормони и туморни маркери, специфични протеини и витамини, хематология, коагулация, урини и новосъздадения сектор с най-модерни и чувствителни апарати: HPLCMS/MS и ICP-MS за изследване на витамини, микроелементи и тежки метали. Участва в 2 системи за Външна оценка на качеството: НСВОК и Instand.

Д-р Евгения Михайлова, завеждащ лекар

 

Сектор „Паразитология“ работи с висококачествени консумативи, реактиви и апатарура. Провежда вътрешен и външен контрол на качеството. Спазва всички изисквания за добра лабораторна практика.

Д-р Полина Кирилова, завеждащ лекар

 

Сектор „Микробиология“ предлага на своите пациенти микробиологични изследвания на различни видове материали. Лабораторната база е модерна и разполага със съвременна диагностична апаратура: MALDIBiotyper/HB&L/VITEK2 Подлежи на външно оценяване от НЦЗПБ два пъти годишно.

Д-р Валика Борисова, завеждащ лекар

 

Сектор „Вирусология“ извършва широк набор изследвания, включващи най-честите вирусни заболявания. Изследванията се извършват в централната база в София, което гарантира кратки срокове за получаване на резултати. Лаборатория „Бодимед“ проследява работните параметри чрез контролни цикли на НЦЗПБ и INSTAND. Имунохематология PCR

Д-р Слава Павлова, завеждащ лекар

 

Сектор „Имунохематология“ работи по утвърдени лабораторни методи с високотехнологична апаратура с висока степен на чувствителност и специфичност с възможност за пълната гама изследвания в имунохематологичната диагностика. Изследванията се интерпретират от лекар специалист по „Трансфузионна Хематология“ като се консултират пациентите по отношение на резултатите и необходимостта от допълнителни видове изследвания. Система от качествен контрол и стандартни оперативни процедури гарантират качеството на извършваните лабораторни изследвания.

Д-р Кирилка Семова, завеждащ лекар

 

Сектор „Молекулярна диагностика“ провежда регулярен външен лабораторен контрол INSTAND. Провеждат се изследвания на: Вродени тромбофилии; полово предавани инфекции; цитомегаловирус; EBV; CMV; грип А и В; RSV; панел респираторни вируси; SARS - Cov2; гастроитестинален панел; Хепатити В, С, Е; HPV. Оборудван е с най-висок клас апаратура за провеждане на изследванията.

Д-р Гергана Чавдарова, завеждащ лекар

 

Сектор ”Клинична имунология” извършва широка гама изследвания всекидневно. Оборудван е с апарат за автоматизирано определяне на автоантитела- Alegria (Orgentec). Разполага с имунофлуоресцентен микроскоп на Euroimmun- лидер в производството на субстрати за имунофлуоресцентен анализ на ANA, АМА, AGMA и ANCA. Извършва се определяне на антитела и с имуноблот техника, отново с китове на Euroimmun. Непрекъснато се работи за разширяване на възможностите за диагностика на автоимунни болести. Участваме във външна оценка на качеството, осъществявано от Българска Асоциация по Клинична Имунология.