Проф. д-р Искра Русева Христозова, дмн

Проф. д-р Искра Русева Христозова работи в Клиника по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД.

Завършва медицина в София през 1972 г. Специализирала е в Москва и

Лондон.

Придобити научни степени и звания: Доктор по медицина; Доктор на медицинските науки; специалист по Детски болести; Медицинска онкология; Детска клинична хематология и онкология; Професор; Академик на БАНИ.

Проф. д-р Христозова е експерт към НЗОК по детска онкохематология. Има десетки публикации в периодичния медицински печат и чуждестранни медицински издания. Съавтор е на монографии и учебници по педиатрия, онкология, детска онкохематология и детска хирургия.

В работата си с пациенти ползва руски и английски език.