Както знаем вече, ходът на COVID-19 може да варира от пълна липса на симптоми до тежка дихателна и полиорганна недостатъчност. Беше възможно да се открият нови подробности, обясняващи индивидуалните различия в реакциите

Екип британски изследователи от Института Сангър, Университета в Нюкасъл, Университетския колеж в Лондон и Университета в Кеймбридж изследва кръвни проби от 130 пациенти с COVID-19, вариращи от асимптоматични до критично тежки симптоми. Секвенирането на около 800 хиляди отделни имунни клетки било проведено с подробен анализ на протеините на клетъчната повърхност и антигенните рецептори.

Резултатите показали, че асимптоматичните пациенти (или тези с леки симптоми) имат повишени нива на В-клетки, които са в изобилие в носната лигавица. Те служат като първа защитна линия на организма срещу патогени. При хората с тежък COVID-19 тези клетки практически не били открити. Вместо това бил открит неконтролиран растеж на моноцити, Т-клетки-убийци и тромбоцити. Това предполага, че имунната система не е успяла да активира първата линия на защита. Идентифицираните разлики в имунния отговор обясняват причината за тежка пневмония и нарушения на кръвосъсирването при критично болните пациенти и могат да бъдат използвани за разработване на нови лечения за COVID-19, надяват се учените.