Шведски изследователи откриха нов рецептор за болката. Той е разположен в кожата и реагира на такива механични повреди, като инжекции и неравности, съобщава списание Science.

Ноцицепторът - болковият рецептор, е неврон, който реагира на увреждащи и потенциално опасни стимули, като изпраща сигнали за „потенциална заплаха“ до гръбначния мозък и мозъка.

Ако мозъкът възприеме заплахата като достоверна, тя създава усещане за болка, за да насочи вниманието на субекта към част от тялото. Мозъкът очаква, че заплахата може да бъде предотвратена, като ѝ се обърне внимание. Например, дърпате ръката си назад, когато усетите изгаряне.

Въпреки това, болката причинява страдание. Почти всеки пети човек изпитва постоянна болка. Поради това има нужда от търсене на нови обезболяващи. Новото проучване може да бъде основа за разработването на лекарства за болка.

В хода на изследванията учените от Каролинския институт описаха новия рецептор за болка в кожата. Състои се от глиални клетки - спомагателни клетки на нервната система - с много дълги изпъкналости. Заедно те образуват мрежест орган, който е чувствителен към болезнени механични интервенции, като инжекции и натиск.

Учените са описали механизма на активиране на рецептора и как той насочва електрическите импулси към централната нервна система. Блокирайки работата му, биолозите наблюдавали общо намаляване на чувствителността към механичната болка.

Нашето проучване показа, че чувствителността към болка се проявява не само в нервните окончания, но и в неизвестен дотогава рецептор. Това откритие променя нашето разбиране за клетъчните механизми на физическа чувствителност и може да се превърне в ключ към нова терапия срещу хронична болка, казва Патрик Ернфорс, професор от катедрата по медицинска биохимия и биофизика в Каролинския институт.