3D принт на биещо сърце е сред най-новите технологии за точна оперативна прогноза, като новата 3D технология намалява риска от усложнения при сърдечни интервенции. Това съобщи германският професор Бернхард Мум, който презентира ролята на 3D принта на биещо сърце по време на III Национална среща по неинвазивна образна диагностика в кардиологията в Бургас.

3D демо макетът може да бъде персонализиран за всеки пациент според проблема с цел да се оптимизират резултатите и да се предотвратят усложненията по време на сложни операции на структурни сърдечни заболявания, обясни проф. Мум. Технологията предоставя възможност за медицинско обучение, изследване на клапната и съдовата функция, хирургично и транскатетърно процедурно планиране при проектиране и усъвършенстване на най-новите иновации в перкутанните структурни устройства. 3D моделите на сърце могат да допълнят традиционните техники за прогнозиране при сложни пациенти.

По време на научната среща с проведе практически курс по ехокардиография, воден от доц. д-р Красимира Христова, президент на Асоциацията по неинвазивна образна диагностика в кардиологията, домакин на форума. Сред водещите теми беше мултимодална образна диагностика при клапни сърдечни заболявания - ролята на комбинираното образно изследване с ЯМР, петскенер, компютърна томография и 3D ехокардиографията при оценка на клапи и на функцията на лява и дясна камера. Други акценти на конгреса бяха: структурни сърдечни заболявания и интервенции; приложението на новите технологии, каквато е изкуственият интелект, при миокардна деформация; съвременна екокардиографска оценка при сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване; ехокардиографска оценка при избора и проследяване на пациенти с имплантиран MitraClip; какво трябва да знае хирургът- от ехоКГ диагноза до оптимален резултат и други.

Мото на научния медицински форум беше „Заедно за по-здраво бъдеще“. В научната програма се включиха лектори от Англия, Австралия, Германия, Гърция, Турция, Македония, Беларус, Италия.

На снимката: кадър от практическото обучение по време на форума.