На 19 и 20 април в хотел Хаят Риджънси в София ще се проведе 10-то юбилейно издание на Дни на Ехокардиографията-София 2024. Международният медицински форум се провежда под патронажа на Васил Терзиев, кмет на Столична община. Организатор на събитието е Фондация по неинвазивна образна диагностика в кардиологията съвместно с Българската Асоциация по сърдечносъдова образна диагностика с председател кардиологът доц. д-р Красимира Христова.

Темата на юбилейното издание на Дни на ехокардиографията 2024 е „Най-доброто от образната диагностика“. Водещи специалисти в областта на ехокардиографията от България, Германия, Англия, Франция, Италия, Испания, Гърция, Египет, САЩ ще споделят новостите в развитието на неинвазивната образна диагностика. Програмата на форума ще представи последните постижения и приложението на иновативните технологии в ехокардиографията и другите образни методики за диагностика и превенция на сърдечносъдовите заболявания - изследвания с ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография на сърце. На фокус отново ще бъде мултимодалната образна диагностика, както и съвместната работа между рент­генолози и кардиолози, като ключов момент за оценката на един сърдечен образ. Това дава възможност на специалистите за неинвнзивно доказване на исхемична болест, вродени и придобити пороци, както и за по-добра функционална оценка на различни сърдечносъдови заболявания.

В рамките на Дни на ехокардиографията- София 2024 е предвидена специална сесия, на която млади кардиолози презентират свои интересни клинични случаи и получават възможност да станат разпознаваеми сред специалистите в Европа. На победителите в сесията ще бъде предоставено обучение на Европейския форум по ехокардиография.

Основната мисия на организаторите на събитието е да обучават кардиолозите и младите специалисти у нас на новите тенденции в образната диагностика на сърдечносъдови заболявания. Ехокардиографията дава възможност за оценка и ранна диагностика, както и навременно лечение и проследяване на пациентите със сърдечносъдови патологии.

Вече 10 години форумът е традиция на само за софийските кардиолози, но и за кардиолозите от цялата страна. Това научно събитие се оценява и от световен мащаб, все повече чуждестранни лектори посещават България, за да участват. А това води до повишаване на качеството на съдържанието на лекциите и нивото на експертност на презентаторите. Форумът успя да се наложи с високата експертиза по отношение на различни кариологични състояния. През последните години са били разглеждани големи теми като съдречна недостатъчност, кардиомиопатия, клапни болести и много други. Проблеми, които наистина доста интригуват кардиологичната общност у нас - особено диагностиката, проследяването на пациентите и как най-ефективно да им помогнем в процеса на оздравяване. Това казва доц. д-р Красимира Христова, инициатор и организатор на Дни на ехокардиографията-София 2024.