Начинът, по който мозъкът обработва информацията, се променя драстично по време на хипноза, установиха финландски учени чрез изследване. Изследването помага да се разбере как хипнозата предизвиква промени в поведението и субективните преживявания на хипнотизирания човек.

В нормално състояние на будност информацията се обработва и разпределя между различни части на мозъка, което прави възможно гъвкавото реагиране на външни стимули. Финландски изследователи от Университета в Турку установили, че по време на хипноза мозъкът преминава в състояние, при което отделни негови области действат по-независимо един от друг.

При нормално събуждане различни области на мозъка комуникират помежду си, но по време на хипноза изглежда, че този процес е нарушен и различните области на мозъка вече не се синхронизират по същия начин, казва изследователят Хенри Рейло от Отдела за Клинична неврофизиология.

Откритието показва, че мозъкът може да функционира съвсем различно по време на хипноза, отколкото в нормално състояние на будност. Това е интересно, тъй като степента, до която хипнозата променя невронната обработка, е силно обсъждана в тази област. Новите открития също помагат да се разбере по-добре какви видове промени и механизми биха могли да обяснят емпиричните и поведенчески промени, приписвани на хипнозата, като тенденции към внушения.

Проучването се фокусирало върху един човек, който преди това е бил задълбочено изследван и е показал, че е силно отзивчив към хипнотичните предложения. По време на хипноза този човек можел да изпита явления, които обикновено не биха били възможни при нормално будно състояние, като живи и контролирани халюцинации.

Въпреки че тези резултати не могат да бъдат обобщени, преди да се възпроизведат на по-широка извадка от участници, ние демонстрирахме какви промени настъпват в нервната активност на човек, който реагира особено силно на хипнозата, обяснява Ярно Туоминен, старши изследовател. в катедрата по психология и патология на речта.

По време на проучването участникът е седял неподвижно със затворени очи или е бил в състояние на хипноза или в нормално будно състояние. Хипнозата се задействала от една дума и различните условия били идентични във всички останали отношения.