Цялостният резултат от ендоваскуларното лечение на дисекиращи аневризми тип А и Б е позитивен в 97% от случаите, при относително ниска смъртност – 2.8%. Резултатите са от първото у нас голямо клинично проучване по темата, проведено от д-р Зоран Станков, ръководител на Отделение по ендоваскуларна терапия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ.

Научният труд на д-р Зоран Станков представя първото в България голямо клинично и изключително значимо проучване върху ендоваскуларното лечение на аортна дисекация тип А и тип Б. Изследването е направено при 70 пациенти за периода от март 2014 г. до май 2018 г. Всички пациенти са с остра или хронична аортна дисекация. Решенията за провеждането на лечение и планът за съответната интервенция са след обсъждане от страна на Сърдечен екип, включващ инвазивен кардиолог, кардиохирург, съдов хирург, рентгенолог и анестезиолог. Предвид високата смъртност при аортна дисекация, решенията са вземани строго индивидуално при всеки пациент в спешен порядък. Процедурен успех е дефиниран като успешна имплантация на стент-графт (или непокрит стент), водеща до съхраняване живота на пациента.

Проведеното от д-р Зоран Станков клинично изследване установява висок процент на остатъчни съдови стенози на трункус брахиоцефаликус, каротис, субклавия и висцерални артерии при пациенти оперирани от дисекация тип А, което налага вторична ендоваскуларна или хибридна реваскуларизация.

Изследването доказва също така, че съвременното лечение на дисекиращите аневризми на аортата тип А и Б е комплексно – включва както самостоятелно ендоваскуларно лечение, така и съчетано първично или вторично хибридно лечение – комбинирана хирургична и ендоваскуларна терапия. Доказва се, че лечението на дисекиращите аневризми на аортата тип А и Б не е еднократен акт, а изисква периодичен диагностичен контрол и при необходимост – ендоваскуларни корекции на възникналите усложнения.

Обобщаващите данни от проведеното клинично изследване са, че цялостният резултат от ендоваскуларното лечение на дисекиращи аневризми тип А и Б е позитивен в 97% от случаите, при относително ниска смъртност- 2.8%.