Проф. д-р Галина Куртева

Проф. д-р Галина Куртева е един от водещите специалисти по медицинска онкология в България.  Завършва Медицинския университет в София, от 2002 г. има научна степен „доктор“, а през 2013 г. придобива академична степен „професор“. Проф. Куртева има участия в редица международни и национални конгреси, както и 14 присъствени стипендии за участие в научни форуми в областта на медицинската онкология от 2001 до 2017 г. в България, Европа, САЩ.  Автор и съавтор на множество, общо над 100, научни труда. Проф. Куртева е учредител на Образователната академия по онкология с почетен председател проф. Черноземски. Инициатор на мултидисциплинарна конференция МедикРОН съвместно с ревматолози и невролози.