Д-р Михаил Далемски

Доктор Михаил Далемски е завършил стоматология в Стоматологичен факултет, София. В момента уражнява самостоятелна частна практика. Практикува естетична стоматология, интересите му са насочени и към ортодонтията. Сътрудничи активно на вестник "Стоматологичен свят" и на други специализирани издания.