Д-р Камен Недев

Д-р Камен Недев е специалист радиолог в Kлиниката по медицинска онкология в “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост”, София. Завършва медицина във Варна и специализира хирургия и лъчелечение. От 2015 г. е завеждащ дейност „Брахитерапия“ към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Младост. Определян е като един от водещите специалисти по лъчелечение в България, а работата му в сферата на брахитерапията е иновативна за страната. Фокусът му е при злокачествени урогенитални тумори рак на простата и рак на млечната жлеза. Има редица публикации в български и международни научни издания и участия в научни форуми и колегиуми на тема урогенитални тумори при мъжете. Съавтор в специалното издание на Медикарт посветено на онкологията. Член на Експертен борд и съавтор на Национално ръководство за поведение при дианостиката и лечението на простатния карцином.