Д-р Ива Гаврилова

 Д-р Ива Гаврилова завършва с отличен успех в Медицинския университет, София през 2005 годна е назначена в клиниката по Онкодерматология към Националния онкологичен институт, където придобива специалност по обща хирургия.

От началото на 2016г. специализира пластична и реконструктивна хирургия във Франция. Усвоява различни техники за реконструкция на млечна жлеза в най-реномираната университетска болница „Сент Луи“, Париж и в Онкологичния център в Лион. Работи и изучава тайните на краниофациалната хирургия от корифея проф. Дарина Кръстинова в клиниката по пластична и реконструктивна хирургия „Шато дьо ла Майе“, Версай. През 2017г. започва обучение по реконструктивна хирургия на ушна мида с автоложни хрущяли при световноизвестния пластичен хирург проф. Франсоаз Фирмин в болница „Бизе", Париж. През 2018г. д-р Гаврилова придобива научна степен Доктор по специалност Онкология на тема „Редки злокачествени кожни болести: анализ и оценка на моделите на терапевтично поведение и критерии за експертен център в България“. Тя е един от създателите на „Българска Асоциация по Дермато Онкология“ зя диагностика и лечение на пациентите с редки злокачествени кожни заболявания.