Известно е, че дефицитът на магнезий е свързан с повишен риск от много заболявания, включително инфекции и рак. Предишни проучвания показват, че при мишки, оставени на диета с ниско съдържание на магнезий, злокачествените клетки се разпространяват по-бързо в тялото, както и намалена защита срещу грипния вирус. Все още обаче не е ясно как точно магнезият влияе върху функционирането на имунната система.

Както установиха швейцарски изследователи от университета в Базел, чиято статия е публикувана в списание Cell, достатъчната концентрация на магнезий в организма е абсолютно необходима за нормалното функциониране на имунните Т-клетки, което е особено важно за пациенти с рак. Оказва се, че Т-клетките са в състояние ефективно да атакуват анормални или инфектирани клетки само ако средата е богата на магнезий. При дефицит на магнезий ефективността на имунните клетки е рязко намалена. Това е така, защото този микроелемент играе ключова роля в задействането на тяхната активност чрез прикрепване към специфичен повърхностен протеин, коментират учените.

Това откритие може да има огромно значение за имунотерапията на рака, отбелязват учените. Целта на този съвременен метод за лечение на рак е да мобилизира собствената имунна система на организма за унищожаване на злокачествените клетки. Лабораторните изследвания показват, че имунният отговор към раковите клетки се увеличава с увеличаване на концентрацията на магнезий в тумора.

В момента изследователите проучват възможността за целенасочено повишаване на нивата на магнезий при злокачествени тумори.

Правилността на избрания път се потвърждава от резултатите от анализа на данните, получени в хода на проучвания, включващи пациенти с рак. При тези, които са имали твърде ниски нива на магнезий в организма, имунотерапията наистина е била по-малко ефективна.

Все още обаче не е известно дали редовната добавка на магнезий може да намали риска от рак. Следващата стъпка за изследователите ще бъде да намерят отговор на този въпрос.