Борислав Чонгов

Борислав Чонгов е кинезитерапевт, работещ в Медицински център „Ортомед“ към УСБАЛ по ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ от 2006 година. От 2007 година без прекъсване работи към Спортна федерация на глухите в България, като поддържа и възстановява всички състезатели.

Завършил е бакалавър (2002) и магистър (2013) по кинезитерапия в НСА „Васил Левски“, където е докторант в момента. Участвал е в множество международни обучения. Въвежда няколко методики в България за специализирани физиотерапевтични упражнения. От 2011 година е инструктор за България на Thera-band Academy, където през 2013 година му се присъжда награда за най-добър нов преподавател.

Сертифициран е да работи по оригиналните принципи на Шрот за физиотерапевтично лечение на сколиоза през 2014 година от BSPTS в Барселона (Испания), като завършва обучението си през 2015 година в Зволе (Холандия). През 2018 година участва в организирането на обучение по научния подход за упражнения при сколиоза SEAS, разработен от италианския институт за гръбначни деформации ISICO. От 2019 година е международен преподавател в BSPTS concept by Rigo и провежда курсове в България и чужбина.

Има публикации в престижни научни издания и участия с доклади на световни и регионални конгреси за гръбначни деформации, ортопедия и физиотерапия.

Главен секретар е на Асоциацията на физиотерапевтите в България, членува в Българска ортопедична и травматологична асоциация, SOSORT и Българска асоциация за лечение на сколиоза.

Преподава учебно-клинична практика, като хоноруван преподавател към НСА „Васил Левски“. Преподавал е в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Владее свободно английски, руски и чешки език.