Второ десетилетие след първото прилагане на Инсулин потенцирана терапия (Insulin Potential Therapy (IPT) в практиката на МЦ за интегративна медицина, тя се наложи като водещ метод при лечението на напреднали метастатични тумори. Получените от екипа резултати демонстрират възможност за преустановяване на туморното развитие и подобряване на качеството на живот след лечението в около 80% от лекуваните.

Медицински център „Интегративна медицина“ е създаден в София през 2006 г. и е първата и единствена за момента в България клиника, насочена към лечението на хронични и онкологични заболявания с методите на интегративната онкология.

Нашата мисия е да съчетаем методите на традиционните и алтернативните медицински терапии с цел повишаване на ефективността на лечението и профилактиката на хронични и онкологични заболявания, обяснява медицинският директор д-р Христо Дамянов. Осигуряването на високо качество на живот, както и максималното му продължаване са точно толкова съществена цел, колкото и същинското лечение.

В резултат на интензивните ни проучвания в областта на съвременната интегративна медицина екипът от специалисти реализира и адаптира в практиката на Центъра последните достижения в лечението на хронични и онкологични заболявания. Изискванията за използването на тези методи включват нетоксичност, доказана ефективност, възможност за комбиниране с други методи и не на последно място достъпност.

Лечението се опира на принципите на холистичната медицина, като основно значение се отдава на подпомагане на натуралните биологични възможности на организма да се справи с болестния процес. В клиниката широко приложение намират и всички съвременни достижение в областта на Интегративната онкология и персонализираната медицина.

На базата на изградената от екипа концепция и оригинални протоколи, през последните 12 години на лечение в клиниката са включени повече от 1100 болни с онкологични заболявания, като преобладаващата част от тях (94%) са с напреднали метастатични тумори, а над 80% от тях са след неуспех от предшестваща химиотерапия и лъчетерапия. Резултатите от лечението на тези болни демонстрират ремисия в около 80% и са описани в редица международни научни публикации.

През 2018 г. е създаден нов оригинален метод за лечение на онкологични заболявания, включващ комбинирането на Инсулин потенцирана терапия (IPT) с Биомагнитна терапия с магнитни двойки (IPT & BMP). 

До август 2019 г. лечението е приложено при 33 болни с напреднали метастатични тумори и неуспех от предшестващо лечение. В резултат на новия метод при 23 проследени и завършили лечението пациенти има пълна клинична ремисия при 5 (21%) и стабилизация на заболяването при 17 (74%). Средната продължителност на ремисията до момента е 10 месеца. Неуспех от лечението е регистриран само при един болен.

Първите резултати от приложението на метода IPT & BMP са представени в престижни научни издания.

Получените от българските специалисти резултати, макар и първоначални, нямат аналог в онкологичната практика. Очертава се една сериозна перспектива за въвеждане в онкологичната практика нов български метод за ефективно, нетоксично и финансово достъпно лечение.

През 2019 г. във връзка със създаването на новия метод екипът на МЦ за интегративна медицина получава награда в конкурс за високи постижения в иновациите, както и специално отличие на 14-та глобална конференция по IPT в Тихуана, Мексико.

Съпътстващи терапии

Електрохимично лечение на туморни заболявания. При тази терапия се използва галваничен ток с определена характеристика, който е безвреден за човешкия организъм. Тъй като здравите и туморните клетки имат различна електропроводимост, галваничният ток селективно унищожава туморните клетки. Този метод рутинно се прилага в частни клиники в редица Европейски страни, в Русия, Мексико и др. В България методът е въведен през 2015 год.

Интервенозна нискоинтензивна лазерна терапия. При нея се използват нискоинтензивни лазери с различни технически параметри, като най-често прилаганите методи са облъчване с разфокусиран лазерен лъч, сканиращо облъчване и лазерна пунктура.

Методът може с успех да се използва както самостоятелно, така и в комбинация с други методи, в различни области на медицината, като кардиология, пулмология, гастроентерология, ендокринология, гинекология, хирургия, урология и онкология.

Инфузивна терапия с витамини, минерали и екстракти. При тази терапия в кръвоносната система по венозен път се вливат различни разтвори, съдържащи най-често високи дози от Витамин С (25,0 и повече грама), витамини от групата на Витамин В, минерали (цинк, магнезий, желязо и др.) и някои аминокиселини. Подходящи за инфузионна терапия са инфекциозните заболявания, хроничната умора, фибромиалгията, автоимунните заболявания (ревматоиден артрит, Лупус), туморните заболявания, възпалителните заболявания на червата (болестта на Крон, улцерозен колит) и др.

Имунотерапия. Основната цел на имунотерапията е да подкрепи естествените защитни сили на организма за ограничаване и ликвидиране на редица инфекциозни и хронични заболявания, включително туморни заболявания.

Антистресова терапия. Тя е приоритетен метод при лечението на онкологичните заболявания. В комплексния подход на антистресовата терапия при лечението на болните широко приложение намират методи като антистресови упражнения, хранителни добавки от растителен произход, хомеопатия, светотерапия, психо-енергийна терапия и биомагнитна терапия с магнитни двойки

Светлинна терапия. Светлинната терапия BIOPTRON е съвременна технология, която предлага ефикасно лечение на редица медицински състояния и същевременно е елемент от комплексното лечение на хронични и онкологични заболявания. Светлинната терапия няма вредни странични ефекти, както и няма противопоказания за съвместното и съчетание с лекарствени средства.

Биомагнитна терапия с магнитни двойки

През 1988 г. мексиканският физиотерапевт д-р Isaac Goiz Duran поставя началото на нова медицинска наука Биомагнетизъм и изгражда теорията и концепцията на терапията с магнитни двойки (Biomagnetic pair), която е крачка напред, в познанията ни за влиянието на магнитното поле върху здравословното състояние на човешкия организъм.

След забележителен първи успех той продължава да сканира човешкото тяло в търсене на биомагнитния поляритет при което в последвалите години открива повече от 250 магнитни двойки в различни области на тялото. Понастоящем практикуващите биомагнитната терапия разполагат с 920 магнитни двойки.

Ензимотерапия

ДЕНС- терапия

Терапевтичен ефект на ИЛОК