Проф. д-р Боряна Делийска, д.м.н.

Проф. д-р Боряна Делийска, д.м.н. е професор към Клиниката по нефрология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД.

Член е на Европейската бъбречна асоциация; Европейската асоциация по диализа и трансплантация; Ръководството на Българско нефрологично дружество.

Проф. д-р Делийска е специализирала многократно в Германия, а една от специализациите й е със стипендия на Кураториума по нефрология и хипертония в Германия.

Автор е на над 200 публикации в български и чужди списания, участник е в създаването на учебни помагала за лекари, които специализират нефрология.

Владее английски и руски и има основни знания по немски и италиански език.