Д-р Йордан Гечев

Д-р Йордан Гечев е директор на Специализираната болница за рехабилитация в Павел баня.

Той е потомствен лекар. Неговият баща проф. Георги Гечев създава и развива собствена методика за подводно екстензионно лечение на дискогенните заболявания през 1968 г. Прилагането на екстензия за наместване на дислоцирани части на тялото е известно още от дълбока древност. Хипократ и Гален са употребявали апарати за коригиране на гърбавост.

Д-р Гечев е от хората, които непрекъснато се стремят към усъвършенстване. Получава медицинското си образование през 1989 г. във ВМИ Стара Загора. През 2010 година защитава магистърска степен – “Стопанско управление – здравен мениджмънт”.

Седдипломните му квалификации са както следва:

1990 г. – “Съвременни методи за спешна реанимация и интензивно лечение”.

1993 г.– призната специалност – “Физиотерапия, курортология и рехабилитация” – ВМИ София.

1993 г. – “Отоневрология” – ВМИ София.

1994 г. – “Доплерова сонография” – ВМИ София.

1995 г. – основен курс по “Обща медицина”- ВМИ Пловдив.

1995 г. – придобита правоспособност – „Мануален терапевт” – ВМИ София.

1996 г. – “Отоневрология” – ВМИ София.

1997 г. – “Патофизиология и лечение на болката” – ВМИ София.

1999 г. – придобита правоспособност – „Мануална вертебротерапия” – ВМИ София.

2000 г. – Обучителен курс “Ултразвук в медицината” – ВМИ София.

2000 г. – “Главоболие, диагностика и терапевтични проблеми” – ВМИ София.

2001 г. – Специализация по Доплерова сонография – “Каротидна стеноза” – ВМИ София и т.н.

Д-р Гечев е работил като лекар-ординатор при Санаторно Курортен Комплекс, Павел баня. От 1993 – 2003 г. е началник отделение в Специализираната болница за рехабилитация – НК-ЕАД филиал Павел баня, а след това става управител на  Медицински център „Павел баня” ЕООД.

От 2014 г. Директор на Специализирана болница за рехабилитация в Павел баня.

Член е на Българския лекарски съюз, на УС на Асоциацията по Физикална и рехабилитационна медицина, на Българската Асоциация по подземни води. Почетен професор е на Международната Медицинска Асоциация ( IMA).

Автор е на учебника “Основи на общата вертебрология”, номиниран за “Медицинска книга на 2002 годината” и удостоен с грамота: „За авторски принос в медицинската литература”.

Има многобройни научни публикации в страната и чужбина.