Д-р Гергана Гечева

Д-р Гергана Гечева е лекар – специалист по Физикална и рехабилитационна медицина в МЦ „Павел баня“ ЕООД, град Павел баня.

Медицинското си образование започва в Украинския медицински университет, град Полтава през 2005 година.

През 2011 год. се дипломира във УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив, България.

От 2012 до 2014 год. работи като лекар – ординатор по спешна медицина във ФСМП, гр. Казанлък. Преминала е курс по Спешна медицина към УМБАЛСМ „ Пирогов“ през 2013 година.

От 2015 до 2016 год. работи и специализира като чуждестранен стипендиант към израелската болница „ХАДАССА“, Йерусалим в Отделението по рехабилитация;

През 2015 год. – започва работа по дисертация на тема „Changes in electromyographic activity after botulinum toxin injection of the rectus femoris in patients with hemiparesis walking with stiff knee gait“ (Промени в електромиографската активност след инжектиране на ботулинов токсин на ректус феморис при пациенти с хемипареза при ходене с твърда походка на коляното).

2016 год. –  Придобива специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“.

Д-р Гергана Гечева е участник в множество семинари и конгреси в областта на Физикалната и рехабилитационна медицина, а от 2016 год. е лектор по  дисциплината  „Водолечител“ към Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство в Павел баня.

В работата си с пациенти ползва руски, английски и иврит.