Д-р Владимир Петков

Д-р Владимир Петков работи в Очна клиника „ДЕН“.

Член на Европейското Дружество по Катарактална и Рефрактивна Хирургия от

2016 г.

През 2020г. придобива специалност очни болести.

От 2015г.- 2020г. е на следдипломна специализация по очни болести в СБАЛОБ

„ДЕН“, София.

Медицинското си образование получава в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна.

Завършил е Английска гимназия ,,Гео Милев“ в Русе.

В медицинската си практика ползва английски и руски език.