В структурата на УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив, вече работи Отделение по нуклеарна медицина, разполагащо с високотехнологично оборудване от последно поколение. Отделението се помещава на етаж 1 на новоизградената сграда „Е“ на медицинския комплекс и предлага широки възможности за диагностика и проследяване на онкологичните заболявания. Изследванията се извършват чрез ПЕТ скенер, модел ПET/КT Biograph™ mCT, на Siemens Healthineers.

Нуклеарната медицина като специалност и в частност ПET скенерът са важна и неизменна част от стадирането, диагностиката и проследяването на онкологичните заболявания, коментира д-р Кристиян Деневски, началник на отделението.

Той уточнява, че хибридните апарати, какъвто е и ПET/КT, позволяват да се изобрази не само големината и формата на тумора и метастазите му, а и тяхната метаболитна активност. Това е много важен прогностичен белег за ефекта от лечението и тези му качества го правят неизменна част от комплексния алгоритъм за проследяване и лечение на онкологични заболявания, изтъква още той.

При изследванията чрез ПET/КT се получава уникална информация, която често не може да бъде получена с помощта на други образни методи, за да помогне за диагностицирането на много видове рак, сърдечни, стомашно-чревни, ревматологични, неврологични и други заболявания. Тъй като процедурите на нуклеарната медицина са в състояние да определят високия метаболизъм на раковите клетки, те могат да открият болестта в най-ранните й стадии.

С присъединяването на ПЕТ/КТ към технологичния инструментариум за борба с рака на „Пълмед“ се създават условия пациентите да се лекуват по възможно най-ефективния и съвременен план.