УМБАЛ „Софиямед“ разкри ново Отделение по Инвазивна гастроентерология към Клиниката по вътрешни болести и хепатогастроентерология, оглавявана от известния проф. Константин Чернев. То ще разшири достъпа на пациенти от София и страната до съвременно и комплексно лечение, предвид увеличаващия се брой на търсещите помощ за своите гастроентерологични заболявания.

Новата структура се ръководи от д-р Иван Тишков – утвърден специалист с над 10 годишен опит, интереси и висока експертиза в областта на интервенционалната гастроентерология, превенцията и ранното откриване на онкологични заболявания. Д-р Тишков извършва рутинно горна и долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ) и всички свързани с тях терапевтични процедури. Има значителен опит и в областта на абдоминалната ехография, извършва перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол.

Основнен фокус на лечение в Отделението са: профилактиката и ранното откриване на онкологични заболявания, лечение на хронични чревни заболявания – болест на Крон и улцерозен колит, провеждането на високоспециализирани ендоскопски процедури – премахване на полипи и ранни неопластични промени от дебело черво и стомах, инвазивни процедури на жлъчните пътища и панкреаса (ЕРХПГ), ендоскопски ултразвук (ехо-ендоскопия) с всички терапевтични и диагностични възможностти на методиката, поставяне на стентове на хранопровода, биопсия с хистологична верификация на солидни и метастатични тумори - под ехографски и ехо-ендоскопски способ и др.

Екипът ни ще се състои от млади, енергични и компетентни лекари с амбиция за създаване на звено с персонално и професионално отношение към всеки отделен пациент, осигуряване на съвременна диагностика и лечение, отговарящи на най-високите международни стандарти, коментира д-р Тишков.

Отделението по инвазивна гастроентерология разполага с 28 легла, разположени в 12 модерно обзаведени стаи, като предстои откриване и на две самостоятелни ВИП стаи. За удобство на пациентите и персонала е обособен интервенционален сектор, състоящ се от три напълно оборудвани ендоскопски зали, стая за събуждане и мониториране на пациенти, отделно обособени помещения за дезинфекция и съхранение на ендоскопската апаратура.

За да бъде осигурен висок стандарт на лечение и диагностика, Отделението разполага с ново поколение ендоскопски видео системи Olympus модел EVIS X1 и EXERA III с 4К и HD резолюция на образа, ултразвукова система от експертен клас с възможност за ехо-ендоскопия Arietta 750, както и последно поколение мобилно рентгеново С-рамо, Siemens HealthineersCios Select и др.

Новото Отделение по инвазивна гастроентерология предлага и модерна апаратура за осъществяване на ендоскопски ултразвук (ЕУЗ) - относително нов метод комбиниращ ехографски и ендоскопски образ. Той позволява диагностика и лечение на заболявания на гастроинтестиналния тракт с възможности за прецизиране на болестните процеси и провеждане на биопсия под ехографски контрол. Важно предимство на методиката е възможността за определяне на стадия на злокачественото заболяване или т.нар. „стадиране“, коментира д-р Ирина Боева, специалист с опит в провеждането на процедурата, част от екипа на новото отделение. През последните години тя се развива в ранното диагностициране и проследяване на всички панкреатични заболявания чрез ендоскопски ултразвук.

Час за консултативен преглед при лекар от отделението по Инвазивна гастроентерология може да се запише на тел. 02 465 00 00 или  +359895 555 736