Теодора Тодорова

Теодора Тодорова е завършила психология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, след което защитава магистратура по Клинична и консултативна психология с СУ „Св Климент Охридски“.

Работи като клиничен психолог в Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, гр. София.

Участва в провеждането на психологични изследвания на деца и юноши (от 3г. до 18г.). Занимава се с психодиагностика, психологично консултиране на деца и семейства, индивидуална  консултации и краткосрочни семейни интервенции, психологични експертни оценки, провеждане на кризисни интервенции, диагностични групи.