Д-р Стоимен Гечев

Д-р Стоимен Гечев е лекар-специализант по Физикална и рехабилитационна медицина.

Медицинското си образование получава в Медицински университет, София през 2016г.

Завършил е Здравен мениджмънт в Медицински университет в София през 2019г.

От 2016г до 2018г работи като Лекар – ординатор по спешна медицина във ФСМП, гр. Казанлък. В момента работи в Медицински център „Павел баня“ ЕООД в гр. Павел Баня и в МЦ Мазалат, гр. Казанлък.

Д-р Стоимен Гечев има редица участия в конгреси и семинари в областта на физикалната и рехабилитационна медицина. Основен лектор е и по  дисциплината „Водолечител“ към Професионалната гимназия по ресторантьорство и хотелиерство в Павел баня.

В работата си ползва английски и руски език.