Метод за предотвратяване и смекчаване на щетите, причинени от синдрома на разбитото сърце (кардиомиопатия Takotsubo) представиха австралийски учени от Университета Monasha. При проведен експеримент с гризачи учените доказали кардиопротективния ефект на суберанилохидроксамовата киселина (SAHA).

Това съединение значително подобрява състоянието на сърцето и обръща синдрома. Понастоящем се използва за лечение на рак (има защитен ефект върху гените и по-специално върху индекса на ацетилиране /деацетилиране - процес, който регулира генната експресия). Сега бе установено, че връзката е полезна и за сърцето.

Синдромът на разбитото сърце е отслабване на лявата камера, причинен от интензивна тревожност. Това състояние имитира сърдечен удар и се характеризира с болка в гърдите, задух и неравномерен сърдечен ритъм. Експертите смятат, че симптомите са свързани с отделянето на хормони на стреса, които причиняват промени в клетките на сърдечния мускул и/или на кръвоносните съдове. Всичко това пречи на ефективното свиване на лявата камера.

Повечето пациенти със синдрома се възстановяват напълно в рамките на два месеца, което е добра новина. Но лошата новина е, че някои от тях са изправени пред сърдечна недостатъчност (20% от случаите) и други усложнения. Няма стандартизирано лечение на синдрома. SAHA има положителен ефект върху гените, свързани със сърдечните клетки и може да бъде първата цялостна терапия за синдрома, надяват се австралийските учени.