Проф. д-р Николай Димитров, д.м.н.

Проф. д-р Николай Димитров, д.м.н. е началник на Клиниката по кардиология на МБАЛ „Сърце и Мозък“  в Бургас и в Плевен. Завършва Медицинския университет в София през 1986 г., а след двегодишна изследователска специализация в Съединените щати, както и специализация по инвазивна кардиология в Швейцария. В България започва като асистент в УМБАЛ „Света Екатерина“ и става доцент по кардиология. В различни периоди ръководи клиниката по кардиология в Правителствена болница и е директор на Националната кардиологична болница. Проф. Димитров е национален консултант по кардиология 2010-2012 г.

Доктор на науките. проф. Димитров има придобити специалности по вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология. Постигнал е патент в областта на инвазивната кардиология при сътрудничеството си с Медицинския университет в Кьолн, Германия. Самостоятелно получава втори и трети патент в същата област. През 2000 г. защитава първата си дисертация върху нестабилна стенокардия, на база на която през 2002 г. придобива академична длъжност доцент. От 2020 г. е професор.