Според данни на СЗО през последните 20 години сърдечносъдовите заболявания, и в частност исхемичната болест на сърцето, продължават да бъдат основната причина за смъртността в световен мащаб. По данни на НСИ за 2021 г. повече от половината от смъртните случаи в България са причинени от болести на органите на кръвообращението. Регистрираните данни в нашата страна (54%) са далеч по-високи от средната смъртност от сърдечносъдови заболявания в цяла Европа (45%) и в ЕС (37%).

У нас лечебните заведения с клиники по кардиохирургия са десет, разпределени в шестте най-населени области – София (град), София (област), Пловдив, Варна, Бургас и Плевен. През 2022 г. по данни на НЗОК са извършени общо 5682 кардиохирургични интервенции по четирите основни клинични пътеки в тази специалност. От тях 24%, или близо 1500 операции, са извършени от екипите на „Сърце и Мозък“ в Плевен и Бургас при регистрирана най-ниска болнична смъртност. Една трета от всички големи операции при комплексни малформации, изискващи особено висока експертиза, са проведени именно в тези две кардиохирургии. На трето място се нарежда друга частна болнична структура, собственост на чуждестранен инвеститор, в столицата.

Медицината е приложна наука. Кардиохирургията е голяма  манифестация на тази истина. Колкото повече се практикува, толкова повече хирурзите се усъвършенстват и така пациентите избират най-добрите, спасили най-много животи.

Броят на извършените в „Сърце и Мозък“ кардиохирургични оперативни процедури надхвърля десетократно изискваните по стандарт 150 операции годишно, което ги превръща в лидер и първи избор на пациентите в страната. Знанията и уменията, прилагани всекидневно в големия брой успешно реализирани, сложни кардиохирургични интервенции, поддържат и надграждат експертизата на екипите. Не случайно само от началото на годината две от светилата на кардиохирургията и торакалната минимално-инвазивна хирургия пристигнаха от Швейцария и Испания, за да работят със специалистите в Плевен и Бургас. Предстоят посещения на световно известни клиницисти от Съединените щати и Германия.

Вие имате голямо бъдеще, защото вярвате, инвестирате и правите масова, модерна и решаваща медицина. С тези думи се обърна наскоро към екипа на Българския кардиологичен институт Световно известният специалист в робот-асистираната гръдна хирургия проф. д-р Диего Гонзалес Ривас.

Голямо чудо е как при тези много ниски български цени на вашите клинични пътеки, постигате европейско, даже световно качество в болничната помощ, коментира при посещението си световноизвестният швейцарски кардиохирург проф. д-р Тиери Карел.

Здравеопазването е национален, надпартиен, екзистенциален и общоевропейски приоритет. Конкуренцията в здравеопазването и далновидните стратегически частни инвестиции са решаващи носители на иновациите в сектора и основна причина за задържане на младите лекари в страната и привличане на специалисти от чужбина. Съществуват също отлични примери за добро взаимодействие между общински,  държавни и частни болници в отделни региони и може лесно да се постигне в цялата страна. По този път на конкуренция по качеството и сътрудничество във функциите и между нивата на компетентност се издига ефикасността и привлекателността на здравните услуги, значително се разширява достъпът до медицинска помощ и най-важното, в дългосрочен план, се намалява смъртността и се смекчава демографската криза. 

https://www.youtube.com/watch?v=WXQzZ_kQW0Y&list=PLydI2ZH20KVHZ0IyUnAOoqPh4fDEU83pl&t=2s