Медицински туризъм? Все по-популярният „подукт“, опити за развитието на който има и у нас, вече има своите касации. Но с отрицателен знак – къде е препоръчително да не се разболяваме?

Класацията е на агенция Bloomberg. А оценката за ефективност на здравеопазването е направена по три показателя: средна продължителност на живота, относителни и абсолютни разходи за здравеопазване. В рейтинга са включени страни с население над 5 милиона жители, с брутен вътрешен продукт на човек от населението не по-малък от 5000 долара годишно и със средна продължителност на живота над 70 години.

Как е подредена класацията за най-ефективна система на здравеопазване? Първа е Хонконг. След нея в десетката се подреждат съответно Хонконг, Испания, Южна Корея, Япония, Италия, Израел, Чили, Обединените арабски емирства и Австралия.

Турция, с която нашито здравеопазване се „сродява“, е на 25 място. А самите ние заемаме достопочтеното 46-то.

След нас обаче са САЩ – на 50-та позиция, Бразилия – на 54-та и Русия – на 55-та.

Изводите? По-добре е да боледувате в България, отколкото в Щатите и Русия. Забележително, нали?