Д-р Лиляна Чунева

Д-р Лиляна Чунева, специалист вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия в МК „Доверие“. Тя е пулмолог с богат клиничен опит в областта на обструктивните (астма и ХОББ) и възпалителни заболявания на белите дробове, белодробна туберколоза и туморни заболявания.

За избора на специалност вътрешни болести д-р Чунева обяснява, че не е случаен, защото заема централно място в областта на медицината и граничи с почти всички други клинични области. Професионалният й път започва в Белодробната болница в Искрец, където трупа опит в специалността Пневмология и фтизиатрия.

От нивото на моя по-голям от 20 години професионален опит в тази специалност твърдя, че това е област с голяма и разнообразна патология, която включва и социално-значимите заболявания, като ХОББ и Ракът на белия дроб, казва а своята работа пулмологът.