Хъркането е проблем, към който трябва да се подходи сериозно – той има сериозни социални и здравословни измерения. Шумът, който може да достигне 300-400 херца е неприятен за партньора и семейството. То може да е признак и за сериозни патологии.

Ключово в успешното лечение на хъркането е да се разбере коя е причината. Състоянието може да се дължи първо на проблеми с носа. Когато човек не може да диша нормално през носа, отваря устата и при вдишване и издишване въздухът се завихря, получават се вибрации на релаксираните по време на сън меки тъкани. Второ, причината може да е в мекото небце – отпуснато, с удължена увула или косо разположено. Небцето залепва за задната стена на гърлото и дори носът да е проходим, не позволява преминаването на въздуха. Човекът е принуден да отвори уста, въздухът се насочва към мекото небце, което трепти и се получава хъркането. Третата причина може да е големият или близко разположеният до гръкляна език. В легнало положение езикът се отдръпва назад и запушва донякъде дихателните пътища, стеснява се мястото, през което преминава въздухът, и отново се появява хъркане. При пациенти със сънна апнея може да има проблеми и на трите нива. Тогава е най-трудно да се преодолее хъркането, защото трябва да се направят операции на носа, на мекото небце и дори на езика.

В Хил клиник лечението е безкръвно и щадящо, може да е чрез лазер или радиочестотна термотерапия по преценка на специалиста. Този месец с прегледа (стойността му е 80 лв.) всеки пациент получава ПОДАРЪК: риноманометрия – изследване за проводимост на носно дишане. Методът дава обективна оценка на дихателната функция на носа. Специална подготовка преди провеждане на изследването не е необходима.

Запазете предварително час по телефона – 02 439 3131