Д-р Любомир Димитров

Д-р Любомир Димитров има самостоятелна практика като семеен лекар.

Завършил е Медицински университет във Варна през 1992 г. Специалността обща медицина придобива през 2008 г.

След дипломиране д-р Димитров работи като участъков лекар и лекар в Център за спешна медицинска помощ. От 2000 г. започва самостоятелна практика като семеен лекар в София.

В практиката си д-р Димитров диагностицира и лекува възрастни и деца над 1-годишна възраст. Извършва профилактични прегледи на деца и възрастни, насочване за консултация с друг специалист, диспансеризация, първични и вторични прегледи,

Има многобройни участия в конгреси и семинари по специалността.

В работата си ползва английски, немски и руски език.