ПО-ЗДРАВИ ДНЕС - Онлайн списанието за здравословен живот


Консултанти

Начало Консултанти A+ A-

Д-р Йордан Гечев

ВертебрологД-р Йордан Гечев

Д-р Йордан Гечев е директор на Специализираната болница за рехабилитация в Павел баня. Той е потомствен лекар. Неговият баща проф. Георги Гечев създава и развива собствена методика за подводно екстензионно лечение на дискогенните заболявания през 1968 г. Прилагането на екстензия за наместване на дислоцирани части на тялото е известно още от дълбока древност. Хипократ и Гален са употребявали апарати за коригиране на гърбавост.

Още консултанти

Доц. Владимир Христов

Доц. Владимир Христов

Ендокринология, нефрология, вътрешни болести и метаболизъм

Доц. Христов е медицински управител на МЦ „ПРО-ВИТА” ЕООД. Професионалната му квалификация включва специалности по вътрешни болести, нефрология, ендокринология и метаболизъм. Завършил е Медицинска академия, София през 1969 година. Като стипендиант на DAAD специализира по проблемите на ранната диагностика на диабетната нефрология при проф. Пфайфер в УЛМ, Мюнхен. Доц. Христов започва кариерата си като ординатор в отделение по вътрешни болести в ОРБ – Шумен. През 1973-1976 г. става асистент в Клиника по нефрология, ИСУЛ, а от 1976 до 1989 г. е асистент, ст. асистент и гл. асистент в Клиника по ендокринология и метаболитни заболявания при МУ, София.

Д-р Галина Настева - Димова

Д-р Галина Настева - Димова

ортодонт

Д-р Галина Настева-Димова е един от водещите ортодонти в България. Специализира ортодонтия през 1993 г. От 1990 г. до 2001 г. е преподавател в Стоматологичен факултет в София. Има специализации, курсове и участия в конгреси: САЩ, Монако, Испания, Италия, Австрия,Германия, Гърция, Турция. Член е на Българско Ортодонтско Общество, Европейската Ортодонтска Асоциация, Американската Асоциация на Ортодонтите, Световната Федерация на Ортодонтите курсове в САЩ, Италия, Турция, Гърция, Монако. Член е на Европейската и на Световната Ортодонтска асоциации.

Проф. Асен Дудов

Проф. Асен Дудов

Медицинска онкология

Проф. Дудов е медицински директор и началник Клиника по медицинска онкология в УМБАЛ „Сити Клиник Онкологичен Център“, София от създаването й през 2015 година. Интересите му са насочени към терапия на солидни тумори и в частност към подходи за преодоляване на лекарствената резистентност. Специалист е и в областта на прицелната терапия на рака на млечната жлеза, невроендокринни тумори на дебелото и право черво, бъбрека и простатата. Преди да постъпи в Сити Клиник, проф. Дудов е бил Началник Клиника по Медицинска онкология, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД. От 2005 г. е Национален консултант по Медицинска онкология.

Д-р Донка Станчева- Забуртова

Д-р Донка Станчева- Забуртова

Дентална медицина

Доктор Станчева-Забуртова е магистър по дентална медицина с придобита специалност по Обща дентална медицина. Завършва Факултет по дентална медицина към Медицински университет гр. Пловдив през 1989г. Има придобита специалност по обща дентална медицина през 1995 г. и множество допълнителни квалификации в областта на естетичната и протетична дентална медицина. Професионалните си интереси развива в областта на ендодонтията и естетичната дентална медицина. Д-р Донка Станчева- Забуртова e работила в Стоматологична поликлиника гр. Смолян в поливалентно отделение и в Отделение по Хирургична стоматология. От 1997 година упражнява частна практика гр. Смолян. От 2005г. практикува в град София. Била е Главен секретар на Българския зъболекарски съюз от 2007 до 2014 година, а от 2014 г. е негов зам. председател. Д-р Стнчева-Забуртова е отличена е с приза ,,Лекар по дентална медицина за 2014г“. Казва, че работи със знания, умения, но и със сърце. Професионализъм, творчество, стремеж към съвършенство и хуманизъм е лайтмотивът на нейната практика.

Доц. Антоанета Тончева

Доц. Антоанета Тончева

ревматология и вътрешни болести

Доцент Тончева е Началник Клиника по вътрешни болести при НМТБ „Цар Борис ІІІ”. Завършва медицина в Медицинска академия - София. Работи първо в ОРБ - Пирдоп, а след това във ІІ-ра Многопрофилна болница за активно лечение в София. По-късно печели конкурс и е назначена в Националната транспортна болница „Цар Борис ІІІ”. Става доцент през 1996 г., а от февруари 2009 г. е назначена за началник Клиника по вътрешни болести в НМТБ „Цар Борис ІІІ”. Доц. Тончева има две специалности: вътрешни болести и ревматология. Завършила е и курс по здравен мениджмънт. Дисертацията й е по проблемите на остеоартрозата и на псориатичния артрит. Има публикации в над 70 в български и чуждестранни списания, автор е на една монография. Член e на ръководството на Българското дружество по ревматология, на Дружеството по остеопороза и остеоартроза, на редакционната колегия на сп.” Ревматология” и на сп. „Медицински преглед”. Доц. Тончева има квалификация за локално лечение на ревматични заболявания и ехография на стави. Сертифицирана за работа по-добра клинична практика. Владее немски, английски и руски език.

Доц. Дорина Петрова

Доц. Дорина Петрова

невролог, отоневролог, УНГ

Доцент Дорина Петрова е началник Клиника по неврология в Транспортна болница в София. Завършила е Медицинска академия в София със специалности нервология, УНГ и високоспециализираната дейност отоневрология. Провежда диагностика и лечение на световъртеж, мозъчно-съдови болести, слухови и вестибуларни промени, шум в ушите, замайване, внезапна глухота, нарушено равновесие, главоболие, неврози, състояние на черепно-мозъчни травми, радиколити и дископатии с помощта на прецизни компютърни изследвания.

Д-р Аделина Чолакова

Д-р Аделина Чолакова

акушер-гинеколог

Д-р Чолакова завършва медицина в Плевен. От 1991 г. придобива специалност по Акушерство и Гинекология и Репродуктивна медицина. От 1998 г. работи в Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Борис ІІІ"- София. Има специализации в Брюксел, Белгия - в Клиниката на проф. Жак Доне; в Бари, Италия - в Клиниката на проф. Стефано Бетоки; в Белград, Сърбия.

Д-р Радин Цонев

Д-р Радин Цонев

гастроентерология и вътрешни болести

Д-р Цонев е Началник отделение "Гастроентерология" в „Токуда болница София“. Завършил медицина през 1988г. във ВМИ-София. От 1994г. до 2007 работи в Гастроентерологично отделение на Пета МБАЛ, София. Има придобити две специалности - вътрешни болести и гастроентерология. Изкарал е курсове по абдоминална и по инвазивна ехография под ръководството на проф. Н. Григоров на акад. Гр. Мечков. От 2002г извършва самостоятелно слепи и целенасочени чернодробни биопсии.

Проф. Иво Петров, д.м

Проф. Иво Петров, д.м

инвазивна кардиология, сърдечно-съдова хирургия

Проф. Петров е медицински директор на Сити Клиник. Завършил е медицина през 1992 г. в МУ-София. През 1999 г. придобива специалност „Вътрешни болести”, през 2003 г. специалност „Кардиология” и през 2012г. специалност по ангиология. Има и тясна специализация по „Инвазивна кардиология“. Проф. Петров е завършил и „Здравен мениджмънт” в МУ-София. Преминал е обучение по стрес ЕхоКГ във Висбаден, Германия, по Инвазивна кардиология и радиология в Института по кардиология и сърдечно-съдова хирургия към фондация Фавалоро, Буенос Айрес, Аржентина. През периода 1999 – 2000 г. е стипендиант по Инвазивна кардиология и радиология в същата болница.

Проф. д-р Георги Едрев

Проф. д-р Георги Едрев

оториноларинголог

Проф. Георги Едрев е национален консултант по оториноларингология. Признават го за един от най-добрите специалисти в областта на микрохирургия на ухото в световен мащаб. Проф. Едрев е роден на 2 април 1944 г. в Силистра. Завършва медицина в София през 1968 г. Доктор е на медицинските науки и професор по УНГ болести, и член на Европейската асоциация по отология и отоневрология. Специализира хирургия на ухото в Москва, Санкт Петербург и Сан Франциско. Работил е в Университетска болница “Царица Йоанна” (ИСУЛ), а после дълго време е директор на Национална многопрофилна болница за активно лечение “Цар борис ІІІ”. Проф. Георги Едрев е известен със сложните операции с микрохирургия на ухото. Напоследък стана известен и с брилянтната поезия, която създава и която реши да сподели с читателите в две стихосбирки: “На чисто” и “Точен спусък”. Проф. Георги Едрев приема в кабинета си на ул. „Зайчар” №128.