ПО-ЗДРАВИ ДНЕС - Онлайн списанието за здравословен живот


Консултанти

Начало Консултанти A+ A-

Д-р. Бисера Самсонова

ОфталмологД-р. Бисера Самсонова

Д-р Бисера Самсонова е част от екипа на МЦ по офталмология ,,Ресбиомед" в София. Завършила е Първа Английска гимназия в София със златен медал, а през 1996г. Медицински Университет София с отличен успех. Д-р Самсонова е специалист по очни болести е от 2005г, а от 2001 г. - доктор по медицина в област невроофталмология. Специализирала е допълнително в Словения и в Испания.

Още консултанти

Д-р Емил Милушев

Д-р Емил Милушев

физикална и рехабилитационна медицина

Д-р Милушев е главен асистент по Физикална и рехабилитационна медицина и неврология с клиничен опит в областта на рехабилитацията при мозъчносъдовите заболявания, главоболие, болка, заболявания на опорно двигателния апарат. Началник е на отделение към Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация при УМБАЛНП „Св.Наум“.

Доц. Соня Иванова

Доц. Соня Иванова

Нервни болести

Д-р Соня Иванова е главен асистент в кабинет по Множествена склероза и евокирани потенциали, МБАЛНП "Св.Наум". Като специалист невролог тя е с доказан с опит в клиничната практика в областите множествена склероза, главоболие, болка, двигателни нарушения, паркинсонова болест, неврофизиологични изследвания- евокирани потенциали, клинична електромиография.

Проф. Венета Божинова

Проф. Венета Божинова

невролог и детски невролог

Проф. Венета Божинова е началник на Клиника по нервни болести при деца в УМБАЛНП „Св.Наум“. Има клиничен опит в областта на детската неврология - множествена склероза в детската възраст, мозъчно-съдови заболявания в детската възраст, епилепсия в детската възраст, главоболие в детската възраст, доплерова сонография в детската възраст. Профилната й специалност от 2004 г. е „Детска неврология".

Доктор Сонам Дордже

Доктор Сонам Дордже

тибетска медицина и фармакология

Д-р Сонам Дордже е тибетец, роден през 1972 г. в Северна Индия. Завършил е Тибетския медицински институт Чагпори в щата Даржелинг. През първите пет години изучава теория на тибетската медицина. Две години специализира фармакология – изготвяне на тибетски лекарства, а също така пулсова диагностика при големия тибетски лекар и будистки учител Трогауа Ринпоче. След завършване на обучението остава като преподавател в Медицинския институт. Усъвършенства знанията си в клиниката на д-р Долкар в Делхи, един от личните лекари на Н.Св. Далай Лама. Открива частен медицински център в Делхи и става един от водещите тибетски лекари, диагностик и лечител.

Проф. д-р Николай Димитров, д.м.н.

Проф. д-р Николай Димитров, д.м.н.

вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология

Проф. д-р Николай Димитров, д.м.н. е началник на Клиниката по кардиология на МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас и в Плевен. Завършва Медицинския университет в София през 1986 г., а след двегодишна изследователска специализация в Съединените щати, както и специализация по инвазивна кардиология в Швейцария. В България започва като асистент в УМБАЛ „Света Екатерина“ и става доцент по кардиология. В различни периоди ръководи клиниката по кардиология в Правителствена болница и е директор на Националната кардиологична болница. Проф. Димитров е национален консултант по кардиология 2010-2012 г.

Професор Яна Симова

Професор Яна Симова

кардиолог

Професор Яна Симова е изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт. Тя е специалист кардиолог в София и Плевен с близо 20 години опит и водещ ехокардиографист, призната както в страната, така и извън нея. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания (артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност), електрокардиограма (ЕКГ), ЕКГ холтер мониториране, ехокардиография.

Д-р Иво Асенов

Д-р Иво Асенов

отоневролог

Д-р Иво Асенов е един от водещите отоневролози в България. Приема пациенти в Университетска многопрофилна болница за лечение по неврология и психиатрия „Св.Наум“.

 Доц. Димитър Петков

Доц. Димитър Петков

съдов хирург

Доц. Д-р Димитър Петков - Началник на Отделение по съдова и ендоваскуларна хирургия МБАЛ „Тракия“, Стара Загора е съдов хирург с дългогодишен опит в лечението на съдовите заболявания, с водещи интереси в областта на ендоваскуларното им лечение.

Д-р Христо Дамянов

Д-р Христо Дамянов

Урология, онкология и интегративна онкология

Д-р Христо Дамянов е първият български лекар, завършил квалификационен курс за приложение на Инсулин потенцирана терапия (IPT). Резултатите от приложението на IPT при болни с напреднали туморни заболявания са предмет на 4 негови научни публикации. А за реалните резултати и успехите при лечение разказват благодарните пациенти. Ръководения от д-р Дамянов Център за Интегративна онкология разработва и активно прилага редица модерни достижения на интегративната онкология като IPT, биомагнитна терапия с магнитни двойки, хипертермия, интравенозна терапия с високи дози витамин С, имунотерапия, лазерна терапия, електротерапия и др. В рутинната практика на Центъра са въведени два нови диагностични метода - за изследване за наличието на циркулиращи туморни клетки и тест за химиочуствителност, както и автономен мускулен тест.

Доц. д-р Димитър Харитонов д.м.

Доц. д-р Димитър Харитонов д.м.

Неврохирург и гръбначен хирург

Доц. д-р Димитър Харитонов е един от водещите специалисти в неврохирургията и гръбначната хирургия у нас. Завършил е Медицински Универститет „Проф. Д-р П. Стоянов“ Варна. Придобива научна и образователна степен Доктор по Неврохирургия с тема „Съвременно хирургично лечение на цервикалните субаксиални травми“. Притежава Европейска диплома по Хирургия на гръбначен стълб.