Проф. д-р Красимира Икономова

Професор Красимира Икономова завършва медицина през 1982 г. През 1990 г. защитава дисертация върху цитохимия на левкоцитите. От 1990 г. работи в лабораторията по клинична лаборатория и имунология към Многопрофилна транспортна болница “Цар Борис ІІІ”. От 2000 г. е завеждащ лаборатория, а през 2005 г. е избрана за доцент. Рехабилитирана е за професор рез 2013 година.
Проф. Икономова притежава две медицински специалности – клинична лаборатория и обща и клинична имунология. Основните й научни интереси са свързани с имунологичните проблеми при инфекциозни и автоимунни заболявания, имуномодулация, метаболитни и сърдечно-съдови рискови фактори при транспортни работници. Автор е на над 70 научни статии у нас и в чужбина.
Преди да защити титлата си, проф. Икономова написа учебник – подробно помагало  за устройството и  функциите на съвременните апарати в клиничната лаборатория. Той е предназначен не  само нейните студенти, но ще е в помощ на редица медицински специалисти - лабораторни лекари, химици и фармацевти.