Под 5 процента от лекарите у нас са под 30-годишна възраст, съобщи председателят но Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев пред провеждащия се симпозиум на лекарските камари от Централна и Източна Европа. И само около 10% от младите медици, положили Хипократова клетва, остават да работят в страната. Освен това половината български лекари са над 55 години, а една трета са над 60 години, уточни д-р Грозев.

Основна причина за застаряване на лекарското съсловие у нас е миграцията на младите ни медици към Западна Европа, като повече от заминалите се насочват към Англия, Германия и Франция.

Всяка година около 350-400 квалифицирани лекари напускат България, което би могло да доведе до крах в системата на здравеопазването ни, сочат данни на БЛС. Вече има населени места в Северозападна България и в Родопите, в които няма лекари, подчерта д-р Грозев.

Като причина за напускането на България младите медици посочват липсата на възможности за кариерно израстване, неясни правила и затруднения при специализация, невъзможност за прилагане на нови технологии в по-голяма част от лечебните заведения, с изключение на университетските болници.

Все по-често медиците посочват като причина и отрицателното медийно отношение във връзка със съдебно недоказана вина на лекари, заяви председателят на БЛС. Съюзът ще предложи на участниците в симпозиума организирането на международна кампания под наслов „За да е успешно лечението, аз вярвам на своя лекар“.

Липсата на интерес към някои специалности също е голям проблем за системата, като причината е в зле платените клинични пътеки в области като вирусологията, педиатрията, вътрешни болести, клинична хематология и др.

Всяко лимитиране на заплащането от страна на касата към лечебните заведения се отразява също и на пациентите, защото се увеличава процентът на доплащане от тяхна страна.

Страната ни е с изключително нисък процент от Брутен вътрешен продукт, отделян за здравеопазване, припомниха още от БЛС, изтъквайки, че той е едва 4%. А от бюджета на НЗОК се заделят около 3.4 млрд. лв., като също толкова е и сумата, която пациентите доплащат за здраве.