Първата българска клиника, в която работят наши лекари и медицински специалисти, бе открита в Лондон. Клиниката се нарича “Doctors 4 You”, в нея се извършват платени специализирани и високоспециализирани медицински услуги по утвърден ценоразпис.

Работещите в клиниката лекари и медицински специалисти имат отлична квалификация и работят в съответствие с морално – етичния кодекс и изискванията за добра медицинска практика, като използват съвременни методи за диагностика и лечение.

Лекарския състав е от д-р Андреан Дамянов, акушер-гинеколог; д-р Радка  Филкова, педиатър;  Анна Дугниене, GP; д-р Елена Колева, дерматолог; д-р  Атанаска Георгиева, педиатър-неонатолог; Ема  Грънчарова, масажист; Юджел Джошкун, терапевтичен медицински  масажист; Пепа  Христова, мед.сестра и флеботомист.

Например гинекологичен преглед консултации и ултразвуково изследване в българската клиника стува 130 £, преглед и консултация с лекар-алерголог - 60 £, преглед и консултация с хирург - 70 £, а за малка оперативна интервенция пациентът ще заплаща 80 £.