Религията и духовността влияят положително на здравето и на общото качество на съня, твърдят американски учени.

Специалистите подбрали и проучили няколко крупни изследвания, посветени на религиозните практики и качеството на съня. Научното изследване включвало хора от различни възрастови групи и различни религии. Учените анализирали няколко степени на религиозно участие, като оценили и честотата на молитвите.

Проучвайки тези изследвания авторите на мета-анализа стигнали до извода, че хората с по-високо ниво на религиозност имат по-здравословен сън от по-малко религиозните. Тези критерии обаче, не са свързани с т.н. безпокоен сън, уточняват учените.

Данните от изследването им свидетелстват за това, че религиозността на човека носи полза на неговото психично здраве, намалява стреса, съдейства за социализацията, която се изразява и в поддръжка от страна на другите членове на църквата.

Авторите на обзора са уверени, че религията дава на вярващите такива психологични ресурси, като надежда, оптимизъм, смисъл на живота, както и спомага за по-здравословния начин на живот. Сред религиозните хора, например, се отбелязвало и по-ниско ниво на злоупотреби с психоактивни вещества.