Поколението на Новото хилядолетие (или генерация Y на родените в началото на 80-те - 2000-те) са самотно поколение, твърдят учените. Според The ​​Daily Mail почти една трета от хората на възраст 22-37 години винаги или често се чувстват самотни, показа проучване на британска компания YouGov. Подобен проблем е важал само за 20% от представителите на поколението X (родени през 60-те-80-те години на миналия век) и за 15% от представителите на поколението на бейби бума (родени през 1946-1964 г.).

20% от генерация Y смятат, че изобщо нямат приятели. Обща липса на приятели обявили 16% от хората от поколение X и 9% от бейби бумарите. В същото време представителите на поколение X почти два пъти по-често са имали повече от 50 приятели в сравнение с младите от Новото хилядолетие.

И тук се заражда порочният кръг - отчуждението засяга психиката, това принуждава човек да избягва контакт, което само увеличава изолацията и депресията, коментират британските учени.

Нарушава се самата близост в приятелските отношения. По-малко от 1% от генерацията Y имат топли отношения с голям брой хора. Истината е, че почти целият брой на най-добрите им приятели е ограничен до 1-4 души. Въпреки че 30% от поколението на Новото хилядолетие съобщават, че нямат близък приятел. В поколение X този въпрос е бил уместен за 27%.