Как да замразим броколите, запазвайки същевременно способността им да се борят с рака? Зелето има свойството да разрушава онкологичните клетки. Но ако го съхраняваме без да спазваме правилата за замразяване, ползата от него няма да е никаква, тъй като ефектът на въздействие върху организма ще се сведе до нула. Как да избегнем грешките при съхраняване на зелето?
Досега се смяташе, че преди поставянето в камерата, броколите трябва да се загреят до 86 градуса. В такива условия се намалява активността на ферментите, които отговарят за миризмата и вкуса.
Редица последни изследвания обаче показват, че е достатъчно за загреете броколите само до 76 градуса. Само тогава е възможно да запазите до 82% от целостта на фермента myrosinase, който може да пребори заболяването.