Тези хора са от боливийското племе Tsimane, които според учените имат най-здрави сърца. Екип американски учени проучили как и с какво се хранят тези хора, за да се чувстват толкова добре.

В изследването им участвали 705 боливийци, на които учените определили индекса на коронарна калциноза (CAC score) – показател, по който се оценява риска от исхемична болест на сърцето. Индексът, равен на 100-400 съответства на висока вероятност от леко нарушаване на функциите на коронарните артерии.

Резултатите от изследването показали, че при 85% от участниците този показател е в границите от 1 до 100. При това у 65% от навършилите 75 години, С CAC score бил равен на нула.

Учените смятат, че такъв нисък риск от сърдечно-съдови заболявания е свързан със здравословния начин на живот, който водят хората от племето – те не пушат и не употребяват алкохол, а дневно правят по 15-17 хиляди крачки.

Освен това на ниските нива на CAC score влияе и храната на боливийците. По-голяма част от нея се състои от ориз, царевица, корени на маниока и сготвени хлебни банани. Боливийците употребяват и много ядки. Като общо 72% от калориите постъпват в организма им с въглехидратите, а 14% - от мазнините. Останалата част е от белтъците, въпреки че племето яде предимно постно месо, което не се случва често в цивилизованите страни.