Зелените насаждения могат да продължат живота на възрастните хора, показало изследване на учени от Университетите Дюк в САЩ и Херцог Куншан в Китай.

В изследването, продължило с 14 годишни наблюдения, били включени данни за 23754 души на възраст над 80 години. От тях 79,5% живеели в селски райони.

Оказало се, че възрастните хора, живеещи в районите с най-висока концентрация на зелени насаждения в радиус от 250 метра от дома им, имали с 27% по-ниски показатели за смъртност в сравнение с живеещите в зони с най-малко заленина наоколо.

Друго изследване на испански учени от Барселона показало, че зелените насаждения съдействат за развитието на детския мозък. Благодарения на тях при децата се подобряват вниманието и работната памет.

В изследването участвали 253 ученици от различни райони. Те преминали през магнитно-резонансна томография, а след това и през компютърен тест за внимание и работна памет. Изследването показало, че бялото и сивото вещества в дадени области на мозъка били в повече при децата, растящи в заобиколени от зеленина домове.

Споменатите особености имали отношение към развитието на когнитивните функции. Максималното увеличение на обема на сивото и бялото вещества при децата, растящи край зелени райони, било свързано с подобряване на работната памет и повишено ниво на внимателност.

Зелените насаждения са полезни за психиката, обясняват специалистите. Те стимулират развитието на креативността и изследователската дейност. Освен това в такива райони нивото на замърсяване на въздуха и шумът са по-ниски. Това косвено влияе на детския мозък.