Представителките на по-красивата част от човечеството съхраняват чувствата си към любимия в продължение на 5 години. И с това любовта й приключва.

Това доказала анкета сред 200 дами, които с отговорите си опровергали твърдението на Фредерик Бегбеде (чийто роман „Любовта трае три години“ се превърна в бестселър) по отношение на женската любов.

Анкетата доказала, че за 5 години чувствата на почти при всички дами угасват. И ако не съществуват различни обстоятелства, като децата например или съвместно придобито имущество, жената без дори да ѝ трепне окото, ще се раздели със своя  отегчителен партньор.