Доц. Соня Иванова

Д-р Соня Иванова е главен асистент в кабинет по Множествена склероза и евокирани потенциали, МБАЛНП "Св.Наум".

Като специалист невролог тя е с доказан с опит в клиничната практика в областите множествена склероза, главоболие, болка, двигателни нарушения, паркинсонова болест, неврофизиологични изследвания- евокирани потенциали, клинична електромиография.

Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения прилага успешно съвременни подходи в лечението на усложнения при паркинсон. Компютърната томография е стандарт в диагностиката. Транскраниалната магнитна стимулация е нов метод, който лекува двигателните нарушения.