ДКЦ „Пълмед“ предлага възможност за тестване на съмнителни за COVID-19 пациенти с бърз антигенен тест от 23-ти ноември. Изследването се извършва без предварително записване на специално обособено място извън медицинския комплекс от понеделник до петък от 13:00 до 15:00ч.

Материала за изследване с бърз антигеген тест се осъществява чрез вземане на проба като при PCR диагностиката от назофарингс или орофарингс. На базата на имунoхроматографски метод тестът открива протеин от обвивката на вируса.  Резултатът се получава в рамките на 15-20 минути.

Ако имате симптоми като повишена температура, кашлица, промяна в обонянието или други описвани  при COVID-19 е препоръчително да направите антигенен тест за отдиференциране на ковид инфекцията от други възможни със същите симптоми.

Тестът е добре да бъде направен в случаи когато има рисков контакт с човек с доказана коронавирусна инфекция -4-6 дни след контакта или при изява на клинични симптоми – 2-3 дни след появата им. Посредством антигенния тест се постига ранно диагностициране и своевременно провеждане на лечение.

Повече информация за бързия антигенен тест вижте на сайта на медицински комплекс "Пълмед"-www.hospitalpulmed.bg