Здравите хора, изпитващи болка, имат и дефицит в работната памет, сочат резултатите от ново изследване, представено в списание Neuropsychologia.

Проучването използвало публично достъпни мозъчни изображения и данни за самоотчитане от проекта Human Connectome (HCP) за 416 участници.

От 228 участници, които съобщавали, че изпитват някакво ниво на болка през седемте дни преди проучването, авторите установили, че по-високата интензивност на болката е пряко свързана с по-лошо представяне на теста за работна памет.

Те установили още, че по-високата интензивност на болката е косвено свързана с намалена производителност на работната памет поради повишена активност в определена област в центъра на фронталната кора.