Китайски експерти от болницата към Университета в Съчуан установиха връзка между честотата на общуване на възрастните хора и продължителността на живота им. Резултатите от проучването са публикувани в Journal of Epidemiology & Community Health.

Авторите са анализирали данни от повече от 28 000 участници на средна възраст 89 години, събрани между 2002 и 2019 г. Субектите трябвало да отговарят колко редовно участват в социални дейности: почти всеки ден; поне веднъж седмично; веднъж месечно; периодично и никога.

Била събрана информация и за потенциално влияещи фактори, включително пол, образование, семейно положение, доходи, консумация на плодове и зеленчуци, начин на живот и здравословно състояние.

Преживяемостта била изследвана за средно пет години или до смърта. През първите пет години 25 406 души са декларирали, че не се занимават с обществена дейност; 1379 съобщили, че правят това от време на време; 693 - поне веднъж месечно; 553 - поне веднъж седмично и 532 почти всеки ден.

През целия период на изследването 21 161 (74 процента) субекти са починали, 15 728 от които са починали през първите пет години.

Резултатите показали, че по-редовната социална активност е свързана със значително увеличаване на продължителността на живота. Колкото по-висока е честотата, толкова по-голяма е вероятността за дълголетие.

Вероятността времето на смъртта да настъпи по-късно е с 42% по-голяма за тези, които са общували от време на време, 48% за тези, които са общували ежемесечно, 110% за тези, които са го правили всяка седмица и 87% за тези, които са го правили. Това е почти всеки ден, в сравнение на тези, които казаха, че практически не общуват с никого, коментират китайските изследователи.

Когато данните били допълнително коригирани спрямо възрастта, връзката между социалната активност и продължителността на живота станала още по-ясна.