В последните години стана модерно децата да имат „шини”. Това е популярното, но неправилно наименование на ортодонтските апарати. Ефективността им е най-голяма в периода на смесено съзъбие (когато всички резци са сменени, а страничните временни зъби са все още стабилни).

Целта на ортодонтското лечение в тази възраст е да подреди резците и да създаде място за постоянните странични зъби (кучешки и премолари). Това може да бъде постигнато по два начина – с едночелюстни подвижни апарати ( фиг. 1) и с брекети ( фиг. 2). Подвижните апарати могат да бъдат само на едната или и на двете челюсти. Няколко са важните условия, за да бъде ефективно лечението:

  1. Апаратът да бъде носен достатъчно дълго време през денонощието, според указанията на лекуващия ортодонт. Тук основна роля имат родителите, които са ежедневно с детето.
  2. Детето да бъде водено редовно на контролни прегледи. Самото носене на апарат, без необходимите корекции, не води до никакъв резултат. Ортодонтът ще прецени каква е подходящата честота на посещенията, според конкретния проблем.

Ортодонтското лечение е продължително и е необходимо да се заредите с търпение, за да видите резултат.

Друг вариант за лечение в тази възраст, особено в случаи с голям недостиг на място, са брекетите. Те се поставят на постоянните зъби – резците и първите постоянни молари. Целта е същата – подреждане на резците и създаване на място за страничните зъби. Тук резултатът е по-предсказуем, тъй като брекетите стоят непрекъснато в устата, т.е. действат 24 часа. Контролните прегледи са на по-големи интервали и сроковете за лечение са по-кратки в сравнение с подвижните апарати.

Възможно е детето да има проблем със захапката. В такъв случай се изработват двучелюстни апарати, които да коригират съотношението на двете челюсти ( фиг. 3).

Лечението в тази възраст не изключва възможността да се наложи последваща ортодонтска грижа в постоянно съзъбие. Възможно е ортодонтът да прецени, че ще е необходимо лечение и в по-късна възраст и да посъветва родителите да изчакат, докато детето смени всички зъби, и да минат директно на вариант лечение с брекети.

Важно е да се разбере, че ортодонтското лечение в смесено съзъбие решава конкретен проблем в конкретен период – корекция на положението на постоянните резци и в определена степен на захапката. Провеждането му не дава гаранция, че по-късно няма да се наложи повторно лечение, което да коригира появили се в последствие проблеми.