Редовната игра на Pokemon Go (игра с разширена реалност, в която трябва да се ловят измислени персонажи), може да подобри здравето и удължи живота с 41 дни, уверяват учени от Стандфорския университет, цитирани от Business Standard. Заедно с експерти от Microsoft те установили, че играчите на Pokemon Go правят допълнителни 1473 крачни дневно, което увеличава физическата им активност с около 25%. А за човек между 15 и 49 години, който прави допълнителни 1000 крачки дневно, това означава 41,4 допълнителни дни към живота му.

Изводите били направени в края на тримесечен анализ сред 32000 ползватели на Pokemon Go. Анализът бил проведен с помощта на акселерометър и влагомер. Оказало се, че играта повишава еднозначно нивото на физическа активност. Тя работила по-ефективно от много други приложения, насочени към укрепване на здравето на ползвателите.