Google Health разработи алгоритъм, който може да диагностицира 26 кожни заболявания. В Съединените щати около 37% от пациентите се оплакват от кожни проблеми, затова е решено да се разработи алгоритъм, който ще помогне на лекарите да определят наличието на кожно заболяване.

Системата анализира засегнатите области на тялото, медицинската история и оплакванията на пациента. Като се имат предвид тези данни, алгоритъмът предлага вероятни диагнози, се обяснява в Google Blog.

Създателите на програмата се надяват, че този алгоритъм ще помогне на лекарите да идентифицират дерматологични нарушения и да насочат пациентите към подходящи специалисти.

Заслужава да се отбележи, че от 26 възможни варианта алгоритъмът дава не една диагноза, а три от най-правдоподобните варианти. За всяка от трите опции програмата отделно осигурява подходяща степен на вероятност.

Системата вече е тествана и правилно е идентифицирала първата диагноза в 71% от случаите. От трите предложени варианта правилната диагноза е при 93% от случаите.