През изминалата 2016 година са издадени общо 6 разрешения за дейност на нови лечебни заведения, съобщава medicalnewsbg. За сравнение с изминалата, през 2015 г. новите болници бяха 4, но пък през 2014 г. те бяха 14.

4 от новите лечебни заведения са диализни центрове в Бургас, Русе, Перник и Монтана. Другите 2 разрешения са на болница за продължително лечение и рехабилитация и на единствената многопрофилна болница с лиценз през 2016 г. в Плевен.

Издадени са и 43 разрешения за разкриване на нови дейности към съществуващи структури. През 2015 г. обаче са издадени далеч по-малко лицензи за нови дейности в болниците – боят им е 27.

Няма отказани разрешения през 2016 г. за дейност за нови лечебни заведения, съобщават от МЗ. От миналата година обаче е в сила националната здравна карта, която описва потребностите от медицинска помощ в различните области и наличието или липсата на достатъчно легла в съответните специалности.

През 2016 г. комисията по Националната здравна карта е издала 13 отрицателни становища относно налична потребност от легла за болнично лечение и медицински дейности.